Spotkanie mediatora ze skazanymi w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Ale... nie każdy o tym wie. Osoby pozbawione wolności borykają się często z nieuregulowanymi sprawami, nie tylko karnymi, ale także rodzinnymi, czy cywilnymi. W dniu 31 pazdziernika 2017 r. odbyło się spotkanie z Prokuratorem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., panem Andrzejem Bogaczem oraz Mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp., panią Dorotą Podolską.

Zaproszeni goście przedstawili skazanym korzyści płynące z mediacji. Wytłumaczyli jak sprawa trafia do mediacji, kto decyduje o wyborze mediatora oraz jak przebiega mediacja.

por. Piotr Melinis

zdjęcia: mjr Wojciech Stechnij

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej