Sprzątanie Cmentarza Świętokrzyskiego w Gorzowie Wlkp.

1 listopada tuż tuż. Coraz więcej ludzi na cmentarzach. Porządkują, dekorują groby bliskich.. Tak jest także na Cmentarzu Świętokrzyskim przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.
Ta ponad 150 - letnia nekropolia to niezwykłe miejsce. Cmentarz położony jest we wschodniej części miasta i zajmuje urozmaicony teren o powierzchni ok. 3,80 ha.
Jest dużą, piękną nekropolią , pamiątką lat pionierskich, ale nie tylko. Znajdują się tu groby kilku powstańców wielkopolskich z 1918/19 roku osiadłych i zmarłych po wojnie w Gorzowie. Tu pochowano także zmarłych żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego. Znaleźć tutaj możemy nagrobki z gotyckimi, niemieckimi napisali. Cmentarz Świętokrzyski to także miejsce pamięci narodu polskiego o więźniach hitlerowskich obozów koncentracyjnych, miejsce spoczynku 15 byłych więźniarek z Ravensbrück, zmarłych z wycieńczenia i chorób w drodze do rodzinnych domów, w gorzowskim szpitalu.
Część cmentarza porośnięta jest starodrzewiem o złożonym składzie gatunkowym: brzozy, klony, lipy, dęby, kasztanowce, jesiony, świerki, żywotniki. Drzewa rosną w krótkich szpalerach w zadrzewieniu alei cmentarnych, przy granicy, a także na całej powierzchni pomiędzy grobami.
Cmentarz przecina regularna siatka szpalerów topolowych. Naliczono łącznie ok. 370 sztuk drzew o pierścienicy powyżej 20 cm, w tym 19 sztuk drzew iglastych. Wiek zadrzewienia jest zróżnicowany. Najliczniej reprezentowany gatunek - topola pochodzi z nasadzeń z 1938 r, a zatem liczy ponad 70 lat, klony i lipy są w wieku 80-100 lat pozostałe drzewa są w granicach 50-70 lat.
Te ważne dla Gorzowian miejsce, ostatnio stało się ofiarą silnych wiatrów, które przeszły przez miasto. Na pomoc ruszył Zakład Karny w Gorzowie Wlkp., w którym realizowany jest program resocjalizacji "Być użytecznym". Grupa 11 skazanych razem z wychowawcą por. Piotrem Melinisem sprzątali połamane gałęzie, zbierali liście i śmieci. Porządki potrwają do końca października.


tekst i zdjęcia : por. Piotr Melinis 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej