Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.

W dniu 16 października 2017 roku rozpoczęła się realizacja kursu brukarza z projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności". Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W kursie bierze udział 12 osób. Podczas kursu skazani zdobędą kwalikacje zawodowe, które pomogą odnaleźć się im na rynku pracy po opuszczeniu murów więzienia.

por. Piotr Melinis

logo2.jpglogo1.jpg

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej