Funkcjonariusz zakładu karnego w szkole w Witnicy

21 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawiciela Służby WIęziennej z młodzieżą, uczącą się w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy. Spotkanie odbyło się w formie zajęć profilkatycznych. Dyrektor Zakłądu Karnego w Gorzowie Wlkp., płk Leszek Rzepka, do witnickiej szkoły oddelegował kpt. Piotra Melinisa. Grupa uczniów, pod opieką funkcjonariusza, przygotowała krótkie scenki sytuacyjne nawiązujące do najważniejszych problemów dotykających współczesną młodzież.

mjr Krzysztof Waraksa

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej