Od 21 lat obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, przypadający 22 lutego. Co roku w tym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-23 lutego).

W Zakładzie Karnym w Hrubieszowie przebywają osoby skazane za różnego rodzaju przestępstwa. Do ich ofiar należą, zarówno osoby z najbliższego otoczenia, jak i całkowicie przypadkowe, które stały się pokrzywdzone przestępstwem. Czyny karalne dokonywane przez sprawców są często popełniane z użyciem przemocy. Funkcjonariusze Służby Więziennej dokładają starań, aby tego typu zachowania wyeliminować i wzbudzić wśród skazanych wolę współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw i potrzebę przestrzegania porządku prawnego.

Podczas odbywania kary osadzeni biorą udział w różnego rodzaju programach resocjalizacyjnych prowadzonych przez przygotowanych merytorycznie psychologów oraz wychowawców działu penitencjarnego. Programy te mają na celu przepracowywanie deficytów, zmuszenie osadzonego do refleksji i podjęcie działań w kierunku zmiany. Jednym z programów resocjalizacyjnych jest np. program readaptacji społecznej "Bez agresji i przemocy" oraz "Bez agresji i przemocy w rodzinie", skierowany przede wszystkim do osadzonych skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy. Realizowane są również oddziaływania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz terapeutyczne dla skazanych uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, które często przyczyniają się do powyższych zachowań. To w dalszym ciągu znacząca grupa odbywających karę pozbawienia wolności. Stąd potrzeba realizacji programów readaptacyjnych w zakresie przeciwdziałania tym patologiom.

 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem5

 

tekst: szer. Natalia Hraciuk

opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej