W dniu 22 czerwca 2022 r. mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie podpisał umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia osadzonych z Panem Jarosławem Jagiełło – właścicielem firmy "FAR-Dom" oraz "Hotel Jagiełło". Skazani w ramach umowy mają wykonywać prace ogólnobudowlane.

 

Zatrudnienie odbywa się w ramach programu „Praca dla więźniów”, realizowanego przez Służbę Więzienną, którego celem jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację. Szczegóły programu dostępne są na stronie www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow.

 

opracowanie: ppor. Magdalena Tywoniuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej