W dniu 7 czerwca 2022 r. mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie podpisał umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia osadzonych z PPH "Sum" Paweł Kurantowicz i Edyta Tarłowska Sp.j. Firma prowadzi swoją działalność głównie w ramach branży przetwórstwa rybnego. Dodatkowe miejsca pracy znajadzie na początek 4 osadzonych.

Zatrudnienie skazanych stnowi jedną z ważniejszych form oddziaływania na skazanych. Dzięki takiej formie oddziaływań osadzeni podwyższają kwalifikacje zawodowe, kształtują nawyk pracy i przygotowują się do życia w społeczeństwie. Dlatego tak istotne jest zaangażowanie Służby Wieziennej w pozyskiwanie nowych miejsc zatrudnienia. Dzięki pracy odpłatnej skazani mają ponadto możliwość odpracowania i spłacenia posiadanych zobowiązań finansowych takich jak grzywny, alimenty czy obowiązek naprawienia szkody. Dodatkowo część zarobionych środków przeznaczona jest na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.

Zatrudnienie odbywa się w ramach programu „Praca dla więźniów”, realizowanego przez Służbę Więzienną.

Zatrudnienie odbywa się w ramach programu „Praca dla więźniów”, realizowanego przez Służbę Więzienną. Szczegóły programu dostępne są na stronie www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow.

 

Opracowała: ppor. Magdalena Tywoniuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej