W dniu 10 listopada pan Tomasz Hanejko, kierownik Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu, odwiedził Zakład Karny w Hrubieszowie w celu przeprowadzenia edukacyjnego spotkania z osadzonymi w tutejszej jednostce penitencjarnej. Tegorocznej edycji spotkań towarzyszy prezentacja wystawy czasowej pt. „Res non humana - Rzecz nieludzka. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944”.

Edukacja patriotyczna

Osadzeni mieli możliwość zapoznania się z treścią wystawy oraz wysłuchania prelekcji przybliżającej wydarzenia będące efektem zbrodniczej polityki ludnościowej okupantów hitlerowskich, której mieszkańcy Zamojszczyzny doświadczyli w latach 1939–1944.  Zamojszczyzna została włączona przez Niemców do planu germanizacji i kolonizacji Europy Środkowej i Wschodniej, który przewidywał m.in. wysiedlenie Polaków oraz sprowadzenie w ich miejsce niemieckich osadników z różnych części Europy. Rozpoczęte jesienią 1942 r. masowe wysiedlenia wsi zamojskich zaktywizowały polskie podziemie zbrojne. Zorganizowany opór mieszkańców został nazwany powstaniem zamojskim. Zamojszczyzna odegrała również tragiczną rolę w dokonanej przez niemieckich nazistów zagładzie Żydów. W Bełżcu zlokalizowano jeden z obozów śmierci w ramach akcji "Reinhardt”. Okres niemieckiej okupacji Zamojszczyzny zakończył się wraz z zajęciem regionu przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 r. Założeniem wspólnego programu muzeum i Służby Więziennej jest kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i społecznych poprzez nauczanie o zbrodniach II wojny światowej.

Takie spotkania są okazją do zastanowienia się nad przeszłością z jednoczesną refleksją nad własnymi poglądami i postawami. Jest to interesująca próba aktywizacji pamięci historycznej o zbrodniach totalitarnych w wymiarze moralnym i społecznym. Takie oddziaływania korzystnie wpływają na stan wiedzy osadzonych o wydarzeniach przecież nie tak odległej historii, korzystnie wpływając na świadomośc, zachęcając do generowania spostrzeżeń.

Źródło:  https://www.belzec.eu/pl

 

opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej