W dniu 5 sierpnia 2022 r. Zakład Karny w Hrubieszowie rozpoczął współpracę z Gminą Hrubieszów w zakresie nieodpłatnego zatrudniania skazanych.

Aktywizacja zawodowa osadzonych

W dniu 5 sierpnia Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr Mariusz Sokół podpisał umowę o zatrudnieniu nieodpłatnym skazanych na rzecz Gminy Hrubieszów, reprezentowanej przez Pana Tomasza Zająca - Wójta Gminy Hrubieszów.

Udział w pracach badawczych

Osadzeni z Zakładu Karnego w Hrubieszowie zostaną skierowani do prac pomocniczych przy badaniach wykopaliskowych w Ślipczu (miejscowość nieopodal Hrubieszowa). W ramach zatrudnienia osadzeni z tutejszej jednostki będą wykonywać prace pomocnicze. Świadczenie pracy będzie okazją dla skazanych do podjęcia próby aktywizacji zawodowej oraz osiągnięcia odpowiednich korzyści społecznych. Skierowanie osadzonych do pracy jest kolejnym krokiem w kierunku zacieśniania współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Hrubieszowie, a środowiskiem lokalnym.

Prace badawcze prowadzone są przez pracowników Instytutu Archeologii UMCS w ramach współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu pod nazwą: "W poszukiwaniu odpowiedzi. Weryfikacja terenowa cmentarzyska kurhanowego w Ślipczu".

Zatrudnienie - wartość w społecznej readaptacji

Zatrudnienie skazanych stanowi jedną z ważniejszych form oddziaływania na skazanych. Dzięki takiej formie oddziaływań osadzeni podwyższają kwalifikacje zawodowe, kształtują nawyk pracy, a także przygotowują się do życia w społeczeństwie już po zwolnieniu z jednostki. Praca jest najlepszym nauczycielem odpowiedzialności, sumienności i obowiązkowości, czyli cech niezbędnych dla zgodnego z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi funkcjonowania osadzonych już po zakończeniu odbywania kary.

 

opracowanie i zdjęcia: mł. chor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej