Instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje proces produkcji energii elektrycznej z darmowego źródła energii - promieniowania słonecznego. Ogniwa fotowoltaiczne przechwytują promienie świetlne, a następnie inwerter zamienia prąd stały wytworzony w panelach na prąd zmienny.

Obecnie rozwój fotowoltaiki następuję bardzo dynamicznie, a słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie. Zastosowanie takiego rozwiązania ma realny wpływ na wysokość ponoszonych kosztów energii, zapewniając większą niezależność od mogących nastąpić podwyżek cen. 

Oszczędności finansowe to nie jedyne korzyści, jakie można osiągnąć dzięki inwestycji w fotowoltaikę. Zalety wiążą się również z tym, że ogniwa pozwalają pozyskiwać całkowicie czystą, przyjazną środowisku energię, co znacząco przyczynia się do redukcji emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do atmosfery.

Na budynku administracji Zakładu Karnego w Hrubieszowie wykonano instalację o mocy 29,64 kWp składającą się z 76 modułów o mocy 390 W każdy. Szacowana produkcja energii elektrycznej z instalacji wynosić będzie około 31122,0 kWh/rok.

Podejmowane działania mają na celu zmniejszenie emisji szkodliwego dwutlenku węgla. Mamy nadzieję, że poprzez instalację paneli przyczynimy się do ochrony tak cennego dla Nas wszystkich środowiska. Służba Więzienna podejmuje szereg działań mających na celu ochronę środowiska i ekosystemu. Osadzeni z jednostek penitencjarnych biorą aktywny udział w akcjach organizowanych w ramach m. in. Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz zajęciach kulturalno - oświatowych mających na celu wzbudzani ich aktywności w kwestii dbałości o planetę i jej ekosystem.

 

zdjęcia: st. sierż. Paweł Florek

opracowanie: mł. chor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej