W dniu 3 listopada przedstawiciele Zakładu Karnego w Hrubieszowie, udali się na spotkanie organizowane przez Państwowe Muzeum na Majdanku z okazji rocznicy operacji „Erntefest” („Dożynki”), będącą największą w II Wojnie Światowej jednorazową operacją ludobójczą.

03.11.1943 r. Operacja Erntefest

80 lat temu, w dniach 3 i 4 listopada 1943 r., Niemcy przeprowadzili w obozie koncentracyjnym na Majdanku i obozach pracy przymusowej w Trawnikach i Poniatowej największą w historii II wojny światowej masową egzekucję.

Dokonana pod kryptonimem „Erntefest” masakra około 42 tysięcy żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn była ostatnim aktem eksterminacji Żydów w Generalnym Gubernatorstwie – operacji „Reinhardt”, która pochłonęła blisko 2 miliony ofiar, głównie Żydów polskich, ale też deportowanych z wielu państw europejskich.

Więcej o operacji: https://www.majdanek.eu/pl/news/03_11_1943__operacja_erntefest/1688

https://www.youtube.com/watch?v=6Tw6VPH1hww&list=PLCtzbbCAYc51zy8FdpJR9LcAKsO46I37L


Państwowe Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku (PMM) powstało w listopadzie 1944 roku na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Jest instytucją podległą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową. Od 2004 roku oddziałem zamiejscowym PMM jest Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu, a od 2012 roku – Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze.

Misją Muzeum jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej, w szczególności poprzez upamiętnianie ofiar, ochronę obiektów oraz dokumentowanie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze.

Więcej o historii Muzeum: https://www.majdanek.eu/pl/mission


Edukacja historyczna

Udział w organizowanych na terenie obozu koncentracyjnego warsztatach naukowych daje niepowtarzalną możliwość bezpośredniego zetknięcia się z historią. Pozwala zwiększać świadomość i jest okazją do refleksji nad motywami i mechanizmami wpływającymi na ludzkie wybory i postępowanie. Warsztaty były okazją do poszerzenia perspektywy i wspólnego zastanowienia się, dlaczego zwykli ludzie stają się posłusznymi wykonawcami zbrodni.

„Los Nasz dla Was przestrogą ma być, nie legendą” - Franciszek Fenikowski, Okręt w herbie. Legendy gdańskie.

Dziękujemy Państwowemu Muzeum na Majdanku za umożliwienie organizacji takiego spotkania oraz zwiedzania z profesjonalnym przewodnikiem.


Opracowanie i zdjęcia: ppor. Damian Fedziuryna

źródło: https://www.majdanek.eu/pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej