Zakład Karny w Hrubieszowie aktywnie realizuje Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. W dniu 26 października na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej miało miejsce spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 4 w Hrubieszowie.

„W SŁUŻBIE PRAWU”

Realizowane w ramach programu zajęcia skupiają się na edukacji prawnej z naciskiem na prewencję przestępstw wśród młodzieży. W czasie takich spotkań mamy okazję wskazać na negatywne konsekwencje nieprzestrzegania obowiązujących norm prawnych. Ponadto ostrzegamy przed podejmowaniem aktywności mogącej skutkować problemami z wymiarem sprawiedliwości. Uświadamiamy, że pobyt w izolacji penitencjarnej jest dla każdego trudnym doświadczeniem. W czasie zajęć młodzież miała okazję zapoznać się z praktyczną stroną pełnienia służby przez funkcjonariusza Służby Więziennej, zadaniami naszej formacji, używanym uzbrojeniem i środkami ochrony oraz zaobserwować pracę psa specjalnego, którego pokazy zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie.

Edukacja prawna młodzieży

Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest edukacja prawna młodzieży związana z prewencją przestępstw. W czasie zajęć uczniowie mają okazję poznać źródła i funkcje prawa karnego oraz zasady odpowiedzialności za popełnione czyny zabronione. Ponadto zostają zaznajomieni z ogólnymi zasadami dotyczącymi odbywania kary pozbawienia wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztowania. Prowadzone zajęcia spotykają się z dużym zainteresowaniem młodzieży, a w ich czasie pada dużo pytań.

Nabór do Służby Więziennej

Uczniowie trzeciej i czwartej klasy już niedługo staną przed wyborem swojej przyszłości. W czasie spotkania zapoznano ich z możliwościami jakie niesie za sobą wstąpienie do Służby Więziennej oraz profitami wynikającymi z wyboru takiej ścieżki zawodowej. Wskazano również warunki jakie musi spełniać kandydat do służby w naszej formacji. Ponadto młodzież zapoznano z bogatą ofertą edukacyjną Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz wskazano korzyści płynące z wybrania tej formy dalszej edukacji.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy

W dalszej części spotkania przeprowadzono prelekcję dotyczącą przeciwdziałania zjawiskom przestępczym oraz wsparcia osób pokrzywdzonych przestępczością. Korzystając z własnego doświadczenia funkcjonariusze wskazywali sposoby niwelowania negatywnych skutków wynikających z bycia ofiarą czynu zabronionego. Ponadto ukierunkowano młodzież na akceptowalne społecznie sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów oraz przekazano informację o instytucjach mogących świadczyć pomoc w sytuacjach trudnych oraz o sposobach zgłaszania problemów, zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w środowisku rodzinnym.

Zachęcamy placówki edukacyjne do zgłoszeń do programów Ministerstwa Sprawiedliwości skierowanych do młodzieży szkolnej:

https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-prawna-mlodziezy.

https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-proobronna-mlodziezy.

 

Opracowanie: ppor. Damian Fedziuryna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej