29 marca 2023 r. w Zakładzie Karnym w Iławie odbyła się uroczysta odprawa podsumowująca miniony rok.

Podsumowanie i kontynuacja

Odprawa roczna to nic innego, jak analiza poprzedniego roku. Kpt. Gaweł Gałdziński Dyrektor Zakładu Karnego w Iławie w obecności zaproszonych gości, kadry kierowniczej jednostki i przedstawicieli związków zawodowych, przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2022, a także założenia oraz plany do realizacji w roku 2023. Podsumowanie z ubiegłorocznej działalności celem dokonania zmian bądź wzmocnienia właściwych torów pracy penitencjarnej. Kompendium działalności poszczególnych działów pozwoli podtrzymać linię skutecznych oddziaływań penitencjarnych, a zweryfikować te o niższym walorze readaptacyjnym. Zwłaszcza, iż 2022 rok stanowił kontynuację ubiegłorocznych przedsięwzięć, rozwijając je i konstruując nowe, równie znaczące dla naszej jednostki wydarzenia.

Priorytety

Kluczowymi tematami poruszanymi podczas odprawy było bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, realizacja programu „Praca dla więźniów”, działania rekrutacyjne oraz zadania inwestycyjne.

Wyjątkowi ludzie

W trakcie trwania odprawy wyróżniono plut. Łukasza Błaszczyka, oddziałowego działu ochrony, pełniącego służbę w Oddziale Zewnętrznym w Działdowie, odznaką „Semper paratus” za to, że udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej w kolizji drogowej, co przyczyniło się do wyeliminowania realnego zagrożenia utraty życia. Do Zakładu Karnego w Iławie wpłynęły podziękowania od I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie za wzorową postawę obywatelską funkcjonariusza Łukasza Błaszczyka.

St. kpr. Artur Wiśniewski, oddziałowy działu ochrony, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych a w szczególności za godne reprezentowanie Służby Więziennej i osiąganie czołowych miejsc podczas prestiżowych zawodów siłaczy w wyciskaniu sztangi leżąc, otrzymał wyróżnienie w postaci krótkoterminowego urlopu.

St. sierż. sztab. Krzysztof Zakreta, st. oddziałowy działu ochrony, również za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz za promowanie pozytywnego wizerunku Służby Więziennej wśród mieszkańców Iławy, otrzymał wyróżnienie w postaci urlopu.

W iławskiej jednostce nie brakuje funkcjonariuszy z pasją, wyczynowców, sportowców, muzyków, organizatorów imprez oraz chętnych do niesienia pomocy, poprzez chociażby honorowe krwiodawstwo czy inne akcje charytatywne tj. zbiórki na rzecz Ukrainy lub potrzebujących.

Współpraca

Zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych naszego regionu, podkreślali spostrzeżenia dotyczące rozwoju Zakładu Karnego w Iławie, znaczenia jednostki na mapie Iławy oraz nasze zaangażowanie w kształtowanie pozytywnego wizerunku formacji mundurowej, jaką jesteśmy. Wzajemnie dziękowaliśmy sobie za podtrzymywanie należytej i owocnej współpracy, życząc sobie dalszych sukcesów i wsparcia w kontynuowaniu misji.

Podziękowania

Płk Wojciech Szczudło Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie na zakończenie podsumował odprawę, jednocześnie składając podziękowania całej załodze iławskiej jednostki penitencjarnej za zaangażowanie w pracy i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych.

 

tekst: mjr Amadeusz Socha

zdjęcia: sierż. Agnieszka Chytroń

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej