Święta Bożego Narodzenia to szczególne dni dla chrześcijanina, ale nawet i dla ludzi, którzy opierają się prawie wyłącznie na tradycji naszego narodu.

Cicha noc

Pasterka upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. W Polsce jest jedną z najważniejszych świątecznych tradycji. W więzieniu przypomina o rodzinie, o oczekiwaniu na bliskich i na upragnioną wolność. Dni świąteczne to nie tylko dni rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, ale każdej rodziny.

Święta

W zakładach karnych wyobrażenie czasu świąt nabiera innego wymiaru aniżeli poza murem więziennym. Tradycyjne życzenia wesołych świąt nie padają tu tak powszechnie. Święta Bożego Narodzenia to nie tylko dni głębokiej radości, ale głównie cierpienie tęsknoty za ukochanymi, za swoją rodziną.

Wigilia

Wigilia - szczególny czas za więziennym murem
Pasterka, świąteczny wystrój; żłóbek, choinka i dzielenie się opłatkiem ma tu wyjątkową rolę.

Tradycja

Wieloletnią już tradycją Zakładu Karnego w Iławie jest to, że przed kalendarzowym Bożym Narodzeniem przyjeżdża Jego Ekscelencja Ks. bp. Jacek Jezierski Biskup Elbląski, aby wspólnie świętować i dzielić się opłatkiem. Kolejny już raz Biskup towarzyszył naszym osadzonym i w dniu 22 grudnia 2022 roku odprawił mszę św. Pasterską.

Posumowania

Koniec roku to czas refleksji, podsumowań. Podczas łamania się opłatkiem w sposób realny z kolegami, duchowieństwem i pracownikami więziennictwa padały życzenia dodające otuchy i wsparcia. Myśli skazanych bowiem nakierowane są na tych, których kochają, za którymi tęsknią, z którymi chcieliby spędzić te święta, a nie mogą.

Symbol

Wielkim symbolem niezgody na potępienie, na przekreślenie przez ludzi, jest obecność wśród nas Ks. bp. Jacka Jezierskiego. Dzięki odprawionej mszy św. Pasterskiej mogliśmy przeżyć wspólnie pamiątkę narodzenia Jezusa i rzeczywiste Jego narodzenie w nas samych.

Służby mundurowe

W Pasterce uczestniczyli: kpt. Gaweł Gałdziński Dyrektor Zakładu Karnego w Iławie, mł. insp. Marek Samoszuk Kierownik Oddziału Celnego w Iławie, mł. insp. Waldemar Pankowski Komendant Powiatowy Policji w Iławie oraz wychowawcy i funkcjonariusze działu ochrony Zakładu Karnego w Iławie.

 

Zdjęcia: sierż. Agnieszka Chytroń
Tekst: mjr Amadeusz Socha

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej