Współpraca Zakładu Karnego w Iławie z Animex Foods Sp. z o.o. Oddział w Iławie w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”.

Zakład Karny w Iławie ponowił współpracę z firmą Animex Foods Sp. z o.o. Oddział w Iławie w ramach realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów”. Służba Więzienna podejmuje szereg działań celem aktywizacji zawodowej skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Jednym z nich jest poszukiwanie nowych miejsc pracy dla skazanych, również poza murami więzienia. Zatrudnienie osób pozbawionych wolności ma bardzo korzystny wpływ na proces resocjalizacji, dodatkowo daje możliwość podjęcia aktywności zarobkowej, jednocześnie dając im możliwość spłacania ciążących na nich zobowiązań finansowych, na przykład zadłużeń alimentacyjnych.

5 lipca 2022 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Iławie podpisał z Przedsiębiorstwem Animex Foods Sp. z o.o. Oddział w Iławie umowę o zatrudnienie odpłatne osadzonych. Przedsiębiorstwo zainteresowane jest zatrudnieniem docelowo 30 więźniów z tutejszej jednostki na stanowisku drobiarza. Pierwszych 8 osadzonych rozpoczęło pracę w w/w przedsiębiorstwie już 6 lipca br. Liczba osadzonych zatrudnionych będzie sukcesywnie zwiększana. Aktualnie zatrudnionych jest 13 osadzonych.

Zakład Karny w Iławie współpracował już z Przedsiębiorstwem Animex Foods Sp. z o.o. Oddział w Iławie w ramach programu „Praca dla więźniów”. Analogiczna współpraca prowadzona była od sierpnia 2014 r. do marca 2020 r.

Pan Michał Teofilak, Dyrektor Zarządzający Animex Foods Sp. z o.o. Oddział w Iławie podczas kontaktów z naszą jednostką penitencjarną podkreślał, że jest przekonany, iż powrót do współpracy z Zakładem Karnym w Iławie przyniesie wymierną korzyść w procesie resocjalizacji przez pracę, w oparciu o stabilne zatrudnienie. Jednocześnie wpływając na kształtowanie wśród zatrudnionych osadzonych na kształtowanie ich społecznie pożądanych postaw.

 

tekst: mjr Amadeusz Socha

zdjęcia: plut. Agnieszka Chytroń

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej