1 września po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek rozpoczynający naukę w nowym roku szkolnym 2022/2023 w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 przy Zakładzie Karnym w Iławie.

Szkolna oferta

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. W funkcjonującym w Zakładzie Karnym w Iławie Centrum Kształcenia Ustawicznego naukę rozpoczęło 211 słuchaczy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych na następujących kwalifikacjach:


AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych
DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi


Na pierwszych semestrach naukę rozpoczyna 120 osadzonych (w tym 23 w liceum ogólnokształcącym).
W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 udział wzięli – zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Iławie – mjr Piotr Rutkiewicz, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Iławie, nauczyciele uczący w CKU Nr 1 w Iławie oraz główni zainteresowani nauką – nowo przyjęci słuchacze.

Edukacja drogą do sukcesu

Nauczanie w warunkach więziennych to obok zatrudnienia, jeden z ważniejszych elementów procesu resocjalizacji. Zdobycie wykształcenia czy też jego uzupełnienie, lub przekwalifikowanie zawodowe to niejednokrotnie eliminacja diagnozowanych deficytów i gwarancja skuteczności readaptacji społecznej skazanych. Prawo do nauczania umożliwione jest na podstawie przepisów Kodeksu karnego wykonawczego i obowiązkowo realizowane na poziomie podstawowym.

Kolejni osadzeni podjęli się trudu zdobycia nowych umiejętności, poszerzenia wiedzy i efektywnego wykorzystania czasu przewidzianego za więziennym murem.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia, wytrwałości i sukcesów w nauce, a nauczycielom satysfakcji zawodowej oraz samych pilnych uczniów. 

 

Tekst i zdjęcia: mgr Janusz Lewandowski, Dyrektor CKU Nr 1 w Zakładzie Karnym w Iławie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej