Zachęcamy młodzież klas maturalnych do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej oraz do pojęcia studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

W dniach 3.04 – 17.04.2023 roku przeprowadziliśmy szerego zajęć z uczniami IV klas w Zespole Szkół w Lubawie, w Liceum Ogólnokształcącym Służb Mundurowych w Bielicach oraz w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie.

Edukacja poprzez wykład, prezentacje, profilaktykę i dyskusję. Dzięki tego typu spotkaniom organizowanym przez Służbę Więzienną uczniowie mają możliwość: pozyskania informacji o umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania naszego zawodu, rozmawiając z nami doświadczą związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznajemy ich ze strukturą naszej formacji, poszczególnymi pionami służby i ścieżką kariery w formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna.

Służba Więzienna wspiera młodzież w wyborze przyszłej drogi zawodowej. Praca to w przypadku formacji mundurowej prestiż oraz szeroki wachlarz możliwości awansu i pięcia się po szczeblach kariery. Wybór zawodu zależy od wielu czynników, do których należy zaliczyć: osobowość, charakter, zainteresowania, zdolności, pasje, warunki zdrowotne, możliwość zatrudnienia, miejsce zamieszkania, Młodzież nie zawsze radzi sobie z presją jaka wiąże się z wyborem zawodu, dlatego tak ważny jest wspierający kontakt z przyszłym pracodawcą, mogący zweryfikować wiedzę na temat wybranego zawodu, wskazać jakie predyspozycje i cechy osobnicze preferowane są w naszej Służbie.

Rola funkcjonariuszy w tym zakresie jest nieodzowna i zasadniczo ma największy wpływ na ich decyzje.

tekst: mjr Amadeusz Socha

zdjęcia: sierż. Agnieszka Chytroń, mjr. Amadeusz Socha

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej