System dozoru elektronicznego to nowoczesny i nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności

SDE

Dokładnie 20 sierpnia 2022 r. minęły 4 lata kiedy to w Zakładzie Karnym w Iławie utworzono zespół terenowy systemu dozoru elektronicznego. Obecnie w dziale dozoru elektronicznego w Iławie wykonuje swoje obowiązki 8 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych. Służba pełniona jest w patrolach 2 osobowych w systemie wielozmianowym, gdzie zadania wykonywane są całodobowo.

Zadania

Głównym zadaniem funkcjonariuszy i pracowników działu dozoru elektronicznego w Zakładzie Karnym w Iławie jest obsługa urządzeń monitorujących w miejscu zamieszkania osób dozorowanych oraz sprawdzenie warunków technicznych w przypadku ubiegania się o zgodę na odbycie nieizolacyjnej kary pozbawienia wolności w domu.

Zalety

Urządzenia systemu dozoru elektronicznego mają za zadanie sprawowanie bezpośredniej kontroli w trakcie odbywania kary. Dzięki nieizolacyjnej formie odbywania kary osoby mogą w określonym czasie wolnym wykonywać prace zarobkowe, podjąć edukację czy najnormalniej uczestniczyć czynnie w życiu rodzinnym.

Statystyka

W poniższej tabeli przedstawiono dane statystyczne za m-ce I – VIII.2022 r. dotyczące rodzaju i ilości wizyt oraz przejechanych kilometrów w trakcie realizacji zadań służbowych.

 

m-c

Instalacje

Deinstalacje

Preinstalacje

Pozostałe
wizyty

Przejechane km

I

35

35

103

28

10780

II

37

39

104

35

11847

III

35

38

91

28

10316

IV

46

30

108

15

10945

V

43

27

127

52

14025

VI

44

34

103

59

14687

VII

53

48

106

41

12522

VIII

35

41

106

27

13899

 

 

Nowy pojazd

Od września w iławskiej jednostce terenowej systemu dozoru elektronicznego jeździ nowy pojazd, Kia Cee’d. Samochód dla funkcjonariuszy SDE jest podstawowym narzędziem pracy podczas realizacji czynności materialno – technicznych. Zadania stawiane funkcjonariuszom powodują, iż muszą być stale mobilni, kontrolując prawidłowość wykonywania kary wśród osób objętych dozorem elektronicznym.

 

tekst: ppor. Michał Wróbel
zdjecia: plut. Agnieszka Chytroń

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej