Najważniejszy czas w całym roku kościelnym, to trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia; Święte Triduum Paschalne. Każdy chrześcijanin w sposób szczególny chce się łączyć z Chrystusem wspominając liturgicznie te wielkie wydarzenia zbawcze.

Nie jest ważne gdzie kto się znajduje, na swój sposób chce się modlić i świętować. Zakład karny to z pewnością odpowiednie miejsce do wzbudzenia refleksji i zadumy.

Specyficzne miejsce gdzie znajdują się chrześcijanie. W modlitwie i świętowaniu trzeba się dostosować do obowiązujących warunków. Nie jest możliwe gromadzenie się na modlitwie w jednej grupie. Dlatego też niedzielna liturgia w naszym zakładzie rozłożona jest na sobotę i niedzielę. W każdy z tych dni odprawiane są cztery msze św. Dzięki temu wszyscy chętni mogą w nich uczestniczyć w każdy tydzień. W te wyjątkowe dni Triduum Paschalnego nie jest to możliwe, dlatego też wybrana grupa osadzonych w tych uroczystościach uczestniczy razem z wiernymi w kościele parafialnym w Iławie. To uczestnictwo jest bardzo aktywne, a nawet misyjno-ewangelizacyjne.

Przed chwilą zakończyły się uroczystości Wielkiego Czwartku. Chwile bardzo wzruszające nie tylko dla osadzonych, ale i dla parafian. Cała wieczorna Liturgia dnia dzisiejszego kieruje nasze myśli do Wieczernika, gdzie Jezus wraz z Apostołami spożył Wieczerzę Paschalną. Była to ostatnia wieczerza przed Jego męką i śmiercią. W trakcie tej Wieczerzy Jezus „wstał od stołu, zdjął wierzchnie okrycie, wziął ręcznik i przepasał się nim. Potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany” (J 13, 4-5). Ta ceremonia miała bardzo głęboką symbolikę i to w dużym stopniu ze względu na uczestników. Otóż do liturgicznego obmycia nóg przystąpiło pięciu osadzonych, dwie funkcjonariuszki, lekarz więzienny i przedstawiciele z parafii. To wielki symbol tego, że wszyscy niezależnie od stanu i pozycji społecznej potrzebujemy nawrócenia, czyli chrystusowego obmycia.

Wielki Piątek, to w naszym mieście Iławie wydarzenie, które przyciąga bardzo wielu ludzi. Kilkuletnią tradycją jest, że tę najważniejszą Drogę Krzyżową w roku prowadzą nasi osadzeni. Stacje Drogi Krzyżowej nie są odczytywane z modlitewników, ale są to słowa ludzi szczególnych grzechów, za które otrzymali ziemskie wyroku długich lat więzienia. Są to słowa „Dobrych Łotrów” proszących w pokorze o siłę do nawrócenia i mających nadzieję na usłyszenie z ust Chrystusa: „Będziesz ze Mną” w raju. Przez cały czas niesiony będzie ciężki krzyż przyniesiony na ten moment z naszej jednostki. Jest on omodlony przez wszystkie dni więzienne przez tych, którzy w nim widzą źródło zbawienia i wolności. Wieczorna Liturgia tego dnia, to wspólne uczestniczenie w przeżywaniu głębokich treści religijnych naszego zbawienia.

Nocne uroczystości Wielkiej Soboty połączone z radością Zmartwychwstania Pańskiego to źródło nadziei na przetrwanie ciężkich więziennych dni, lat, a dla niektórych nawet dziesiątek lat.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny to uczestnictwo w dziękczynnej liturgii w dwóch kaplicach naszego zakładu.

Tekst i zdjęcia: zespół prasowy Zakładu Karnego w Iławie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej