Realizacja Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU"

W Służbie Prawu

24 maja 2023 roku w Zakładzie Karnym w Iławie odbyło się spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej wprowadziła do realizacji nowe zadania, m.in. edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw (art. 2 ust. 2 pkt. 10 ustawy). 

Podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości

Spotkanie składało się z prelekcji z zakresu edukacji prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw; oraz prezentacji promocyjnej Służby Więziennej i Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Uczestnicy mieli także okazję zobaczyć teren Zakładu, wybrane pomieszczenia i oddział mieszkalny, place spacerowe, salę widzeń oraz zapoznać się z codzienną służbą funkcjonariuszy iławskiej jednostki penitencjarnej.

W trakcie wizyty uczniowie wysłuchali wypowiedzi skazanego, który mówił m.in. o ograniczeniach związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności. Przykład własnej historii opowiedzianej przez osadzonego wywarł duże wrażenie na młodzieży.    

2 formy zajęć

Służba Więzienna realizuje dwa modele zajęć dla uczniów: jeden obejmuje edukację młodzieży szkolnej na terenie jednostek penitencjarnych, drugi scenariusz realizowany jest na terenie placówek oświatowych.

Szczegóły dla szkół dotyczące udziału w Ogólnopolskim programie edukacyjnym Służby Więziennej „W SŁUŻBIE PRAWU” dostępne są pod adresem:

sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-prawna-mlodziezy

tekst: mjr Amadeusz Socha

zdjęcia: sierż. Agnieszka Chytroń

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej