Współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Edukacji Osób Wykluczonych Społecznie

Z Busolą w Norwegii

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Edukacji Osób Wykluczonych Społecznie, działającym przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Płocku, a także Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Zakładu Karnego w Płocku o nazwie „Busola” czterech nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Iławie miało możliwość odbycia wizyty studyjnej w Norwegii. Celem wizyty było zebranie dobrych praktyk oraz zapoznanie się z systemem działania wybranych placówek oświatowych przy zakładach karnych w Norwegii. Wizyta była również doskonałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat norweskiego systemu penitencjarnego oraz możliwości porównania polskich i norweskich realiów pracy z osobami pozbawionymi wolności. Dała również szansę na zweryfikowanie powszechnie panujących mitów dotyczących norweskich zakładów karnych.

Nauczyciele odwiedzili zakłady karne: Ullersmo w miejscowości Kløfta, Ila w Oslo oraz Zakład Karny w Drammen. We wszystkich odwiedzanych jednostkach penitencjarnych zapoznawali się ze specyfiką nauczania osób pozbawionych wolności oraz uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Nasi nauczyciele mieli okazję porozmawiać zarówno z kadrą pedagogiczną, funkcjonariuszami, dyrekcją jednostek, jak i osadzonymi. W trakcie wizyty przekazali pamiątki z naszego regionu, które CKU otrzymało od Burmistrza Iławy oraz Starosty Powiatu Iławskiego.

Dzięki tej wizycie nasi nauczyciele będą mogli wprowadzić pewne rozwiązania w swojej pracy, a także w funkcjonowaniu naszej placówki.

 

Opracowanie: Janusz Lewandowski
Zdjęcia: Mariusz Młotek
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej