20.06.2022 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Zakładem Karnym w Iławie a I Liceum Ogólnokształcącym CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Iławie.

Dyrektor Zakładu Karnego w Iławie kpt. Gaweł Gałdziński spotkał się w dniu 20.06.2022 r. w siedzibie szkoły z dyrekcją placówki, którą reprezentował ppłk rez. Jarosław Chrobot. W tym samym dniu porozumienie zawarte zostało również z przedstawicielami Zarządu Terenowego w Iławie Stowarzyszenia Dzieci Wojny. W trakcie wizyty omówiono szczegóły dotyczące współpracy, która zakłada m.in.: propagowanie wartości patriotycznych, szacunku do munduru oraz wzmacnianie tożsamości narodowej; przybliżenie specyfiki pracy w Służbie Więziennej; prowadzenie działań mających na celu zwiększenie zainteresowania pracą w naszych szeregach, a także dbanie o dobry wizerunek Służby wśród młodzieży.

Ponadto przeprowadziliśmy z uczniami szkoły spotkanie mające na celu nawiązanie relacji, która umożliwi nam prawidłową realizację założeń porozumienia. Zapoznaliśmy uczniów ze specyfiką pracy w Służbie Więziennej. Opowiedzieliśmy o zadaniach Służby Więziennej. Przedstawiliśmy wymagania stawiane przed kandydatami do Służby, przywileje i korzyści wynikające z przepisów prawa i pragmatyki służbowej oraz jak wygląda proces rekrutacji, przekazano również informację o możliwości podjęcia studiów w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Młodzi mundurowi z zainteresowaniem słuchali, zadając jednocześnie wiele pytań. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Liczymy na owocną współpracę.

tekst i zdjęcia: mjr Amadeusz Socha

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej