Oddział Zewnętrzny w Toruniu często gości różne osoby związane z środowiskiem prawniczym. Tym razem toruńską jednostkę penitencjarną odwiedzili aplikanci sądowi.

Wspólny cel

Oddział Zewnętrzny w Toruniu jako jednostka penitencjarna ściśle współpracuje z Wydziałem Penitencjarnym Sądu Okręgowego w Toruniu. Praca obu tych instytucji bardzo często się łączy, przez co współpraca funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego oraz pracowników Sądu powinna stać na najwyższym poziomie. Poprawa komunikacja, wymiana poglądów i znajomość poszczególnych przepisów oraz sposobów pracy z całą pewnością usprawnia działanie wymiaru sprawiedliwości oraz Służby Więziennej. Razem łatwiej osiągnąć wspólny cel jakim jest praworządność i bezpieczeństwo społeczeństwa.

Wizyta aplikantów

Oddział Zewnętrzny odwiedzili czterej aplikanci sądowi Sądu Okręgowego w Toruniu. Na miejscu przyszłych sędziów przyjęli funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego. Wraz z zastępcą kierownika działu penitencjarnego oraz inspektorem działu ochrony mogli na własne oczy zobaczyć jaka drogę przechodzi tymczasowo aresztowany lub sazany. Obaj funkcjonariusze omówili charakterystykę jednostki, a także sposób służby w swoich działach. Aplikanci mogli również porozmawiać z funkcjonariuszami działu ewidencji, zobaczyć miejsce gdzie mają miejsce posiedzenia komisji i wokandy. Zobaczyli także oddziały mieszkalne dla tymczasowo aresztowanych i skazanych.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej