Z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu i Oddziału Zewnętrznego w Toruniu zorganizowali na terenie jednostek zajęcia dla młodzieży.

Szczególny dzień w roku

Zgodnie z uchwaloną w lipcu 2022 roku nowelizacją ustawy regulującej działalność więziennictwa, ważny dla całej formacji dzień 8 lutego, dotychczas obchodzony jako święto Służby Więziennej, stał się Dniem Tradycji Służby Więziennej. Dzień ten w jednostkach penitencjarnych jest szczególnie obchodzony. W całej Polsce więziennicy wracają do przeszłości i sięgają do swych korzeni.

Spotkanie z młodzieżą

Z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu odbyło się spotkanie z uczniami klasy mundurowej Zespołu Szkół Chemiczno - Elektronicznych w Inowrocławiu. Podczas inicjatywy zaprezentowano film o tematyce patriotycznej, przybliżono okoliczności powstania Służby Więziennej, a także zaprezentowano aktualne zadania i misję Służby Więziennej.

Toruńską „Beczkę” odwiedziła klasa mundurowa. Zajęciami objęci zostali uczniowie  Technikum Mundurowego w Toruniu. Podczas tego spotkania również przybliżono okoliczności powstania Służby Więziennej, a także zaprezentowano aktualne zadania i misję Służby Więziennej. Uczniowie zapoznali się z tematyką patriotyczną. Zajęcia w Toruniu wzbogacili swoją obecnością funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Szczególne podziękowania

Dzień Tradycji jest także doskonałą okazją do złożenia podziękowań za wysiłek włożony w codzienną, wymagającą i trudną służbę. Takie wyrazy uznania dla funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz Oddziału Zewnętrznego w Toruniu pragnie złożyć ppłk Magdalena Zwierzchowska, Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Tekst: por. Łukasz Lewandowski

Zdjęcia: mł. chor. Joanna Frąckowiak , por. Waldemar Warmuz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej