Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu. To kolejne spotkanie w tej placówce.

Prezentacja formacji

Przedstawiciele Służby Więziennej, którzy wchodzą w skład działu Systemu Dozoru Elektronicznego spotkali się z młodzieżą toruńskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Podczas lekcji poglądowej przedstawili podstawowe informacje o pracy więzienników, zasady rekrutacji do służby oraz zaprezentowali sprzęt wykorzystywany do realizowania skutecznego, ekonomicznego, nieizolacyjnego i wolnościowego systemu wykonywania kary pozbawienia wolności.

Spotkanie

Jedna z klas szkolnych ZDZ w Toruniu stała się miejscem prezentacji, którą przedstawili funkcjonariusze Systemu Dozoru Elektronicznego Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Po części teoretycznej i omówieniu misji Służby Więziennej funkcjonariusze pokazali w praktyce jak wykorzystywany jest sprzęt używany na co dzień przez komórkę odpowiedzialną za system dozoru elektronicznego. Młodzież mogła zobaczyć i przekonać się na własnym przykładzie jak zakłada się opaski monitorujące, jakie działanie ma centrala monitorująca i jakie obowiązki wiążą się z odbywanie kary pozbawienia wolności w tym systemie.

O szkole

ZDZ Toruń jest największym stowarzyszeniem oświatowym w regionie kujawsko-pomorskim. Działalność poparta jest wieloletnim doświadczeniem i opiera się na trzech obszarach: edukacji szkolnej, kursowej i szkoleniowej oraz działalności produkcyjnej. Zakład Doskonalenia Zawodowego jest gwarancją trafnego wyboru partnera, który dostarcza odpowiednie produkty i usługi oraz aktywnie wspiera rozwój zawodowy pracowników firm i instytucji, osób poszukujących pracy i młodzieży szkolnej. Toruńskie stowarzyszenie jest jednym z 22 ZDZ działających na terenie całego kraju, zrzeszonych w Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

 

Tekst: por. Łukasz Lewandowski 

Zdjęcia: ppor. Patryk Woźniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej