Służba Więzienna w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzi program pracy z młodzieżą pod nazwą „W SŁUŻBIE PRAWU”. W ramach projektu kształtuje postawy obywatelskie, proobronne i patriotyczne młodzieży. Jest to jedno z ustawowych zadań, które realizują funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Zajęciami tym razem objęci zostali uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.

Zaprzyjaźniona „Budowalnka”

W spotkaniu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu. Jest to kolejna klasa jaka odwiedziła inowrocławski Zakład Karny w ostatnim czasie. Zespół Szkól prowadzi nauczanie w zawodach: technik budowalny, technik geodeta, technik architektury, a także w szkole branżowej.

Kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych

W ramach prowadzonych zajęć młodzież uczestniczyła w wykładzie z zakresu kształtowania świadomości obywatelskiej i patriotyzmu oraz tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu kierowali uwagę młodzieży na symbole narodowe, tradycję munduru i przestrzeganie prawa. Tego typu zajęcia prowadzone wśród osób młodych służą identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowują do życia w społeczeństwie i wpływają na kształtowanie więzi z krajem. Dodatkowo mają one charakter prewencji przestępczości.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej