Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu będą mieli szansę pracować na rzecz ochrony środowiska.

Ważne spotkanie

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu odbyło się robocze spotkanie w sprawie współpracy. Zakład Karny reprezentowali: ppłk Magdalena Zwierzchowska – Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz kpt. Wojciech Miller – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu. W imieniu Wojewódzkiego Funduszu wystąpił Ireneusz Stachowiak – Prezes WFOŚiGW. Rozmowy dotyczyły zatrudnienia osadzonych odbywających karę w toruńskim Oddziale Zewnętrznym i zakończyły się podpisaniem umowy o współpracę.

Współpracujemy od lat

Od 10 maja 2018 roku Zakład Karny w Inowrocławiu współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Tego dnia ppłk Magdalena Zwierzchowska, Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu, podpisała umowę o współpracy z Wojewódzkim Funduszem i cztery dni później do pracy poszło dwóch pierwszych osadzonych. Współpraca z WFOŚiGW układała się bardzo dobrze.

Odświeżamy kontakty

Zakład Karny w Inowrocławiu posiada zawarte umowy o współpracy z siedmioma kontrahentami. Dwaj z nich zatrudniają skazanych również na terenie Oddziału Zewnętrznego w Toruniu. Dbałość o wzajemne relacje jest ważna i z pewnością zaowocuje kolejnymi miejscami pracy dla osadzonych.

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: Renata Napierkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej