W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu podpisano umowę o współpracy, na mocy której osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu będą mogli rozpocząć pracę na rzecz kontrahenta zewnętrznego.

Nowy kontrahent zewnętrzny

Umowa została zawarta w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu. Stosowne dokumenty zostały podpisane przez ppłk Magdalenę Zwierzchowską, Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz Antoniego Stawińskiego, Prezesa Zarządu firmy BUDREM Sp. z.o.o. Podczas podpisywania umowy obecni byli również kpt. Krzysztof Koczorowski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu a także Marek Król, Dyrektor techniczny firmy. Firma zajmuje się montowaniem płyt ściennych, pieców i suszarek.Na mocy zawartej umowy do pracy zostanie skierowanych 2 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu. Osadzeni wyjdą do pracy już we wrześniu i będą wykonywać prace ślusarskie.

Praca dla więźniów

Praca dla skazanych jest fundamentalnym procesem pozwalającym na prowadzenie we właściwy sposób procesu readaptacji skazanego. Umożliwia nabycie właściwych wzorców, poczucia obowiązkowości i sumienności. W miejscu pracy istnieje również możliwość pogłębienia swojej wiedzy i nabycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz tak potrzebnego doświadczenia zawodowego.

Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami

Oddział Zewnętrzny w Toruniu na podstawie umów współpracuje z czterema kontrahentami zewnętrznymi. Łącznie na rzecz kontrahentów zewnętrznych pracę wykonać będzie 15 skazanych.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Krzysztof Spała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej