26.01.2022 r. w ramach zajęć kulturalno-oświatowych funkcjonariusze działu penitencjarnego z toruńskiej jednostki zapoznali osadzonych z wydarzeniami sprzed 77 lat, dotyczącymi wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego Auschwitz -Birkenau

Rys historyczny

27 stycznia 1945 r. żołnierze 60. armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego otworzyli bramy KL Auschwitz. Więźniowie witali żołnierzy radzieckich jako autentycznych wyzwolicieli. Paradoks historii sprawił, że żołnierze będący formalnie przedstawicielami totalitaryzmu stalinowskiego, przynieśli wolność więźniom totalitaryzmu hitlerowskiego. W obozie macierzystym, Birkenau i Monowitz doczekało wyzwolenia około 7 tys. więźniów. W obozie macierzystym i w Birkenau żołnierze radzieccy znaleźli około 600 zwłok więźniów, zastrzelonych przez esesmanów w trakcie wycofywania się z Auschwitz oraz zmarłych z wycieńczenia.

Zajęcia dla osadzonych

Zajęcia dla skazanych odbyły się w formie lekcji historii i emisji filmu opisującego tematykę obozu koncentracyjnego. Wyzwolenie obozu Auschwitz pozwoliło ukazać okrucieństwo jakie zgotowali naziści ludziom umieszczonym w tym miejscu kaźni. Tragiczna historia wielu postaci, które przeżyły piekło i trwająca całe życie trauma ocalałych wymagają zachowania pamięci o tamtych latach. Losy ocalałych pokazały także, że wytrwałość ludzkiego ducha jest w zasadzie nieskończona. Zajęcia przeprowadzone przez funkcjonariuszy działu penitencjarnego Oddziału Zewnętrznego w Toruniu pomogły w zrozumieniu tragedii wydarzeń z okresu II wojny światowej i zachowania należytej pamięci i szacunków wobec ofiar, które zginęły w Oświęcimiu.


Tekst: ppor. Łukasz lewandowski

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej