Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiła nabór na studia niestacjonarne i studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022.
Rekrutacja na studia I stopnia niestacjonarne kierunek penitencjarystyka trwa do 20 sierpnia 2021 roku. Oferta edukacyjna skierowana jest do absolwentów szkół średnich posiadających świadectwo dojrzałości. 
 
Rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie Zarządzania jednostkami organizacyjnymi to studia, które uzupełniają wymagane kwalifikacje zawodowe określone 
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zajęcia realizowane będą w Warszawie od września 2021 r. do kwietnia 2022 r. 
 
 
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej