Wzorem lat ubiegłych Służba Więzienna wzięła czynny udział w akcji „Narodowe Czytanie” ogłoszonej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski – Andrzeja Dudę.

Wspólne czytanie

Wzorem lat ubiegłych wychowawcy inowrocławskiej jednostki penitencjarnej rozpropagowali akcję "Narodowe Czytanie" wśród skazanych. W tego rocznej edycji skupiono się na lekturze „Nad Niemnem”, która jest najbardziej znaną powieścią Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do mickiewiczowskiego "Pana Tadeusza". Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. "Nad Niemnem" to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda tak mówi o edycji Narodowego Czytania w 2023 roku:

„Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności”.

Narodowe czytanie - geneza

„W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo Vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Akcja Narodowe Czytanie 2018 miała wyjątkowy charakter – w związku z jubileuszem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Para Prezydencka zaprosiła do lektury Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, a ponadto, przez cały rok, Antologii Niepodległości– specjalnie przygotowanego na tę okazję zbioru powstałych na przestrzeni wieków utworów, zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej. W 2019 roku lektura Narodowego Czytania były Nowele polskie – zbiór 8 utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego. Nowele zostały wybrane przez Parę Prezydencką z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta Lekturą Narodowego Czytania 2020 była Balladyna Juliusza Słowackiego, rok później Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, a w 2022 roku – w Roku Romantyzmu Polskiego – w całej Polsce i na świecie odbyło się Narodowe Czytanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza” - czytamy na Oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Tekst/ zdjęcia: por. Łukasz Lewandowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej