Zakład Karny w Inowrocławiu kieruje kolejnych skazanych do pracy poza murami. Osadzeni zatrudnieni zostaną w Janikowskiej firmie ADAR.

Nowy kontrahent

Na terenie Zakładu Karnego w Inowrocławiu podpisano umowę dotycząca zatrudnienia skazanych z Prezesem firmy ADAR Handel Nawozami Sztucznymi
Sp. z o.o. Z ramienia Zakładu Karnego w Inowrocławiu umowę podpisała ppłk Magdalena Zwierzchowska, dyrektor jednostki, natomiast z ramienia kontrahenta podpis złożył prezes Zarządu, Dariusz Draganek. Zgodnie z umową do pracy w firmie ADAR skierowanych zostanie 4 osadzonych. Skazani zatrudnieni będą przy pracach pomocniczych przy pakowaniu nasion.

Firma ADAR została założona i działa nieprzerwanie od 1996 r. zaopatrując klientów w środki do produkcji rolnej. W początkowym okresie rozwoju zaopatrywała kontrahentów jedynie w nawozy mineralne. Jednakże dzięki konsekwentnie realizowanej strategii firmy, rozszerzono ofertę o środki ochrony roślin, środki higieny i żywienia zwierząt, skup płodów rolnych, węgiel i materiały budowlane.

Korzyści wynikające z zatrudnienia osadzonych

Praca skazanych jest jednym z fundamentów procesu readaptacji skazanego. Umożliwia nabycie właściwych wzorców, poczucia obowiązkowości i sumienności. Daje również możliwość pogłębienia swojej wiedzy i nabycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego.

Zatrudnienie osadzonych przynosi też wiele walorów kontrahentom zatrudniającym skazanych. Przede wszystkim brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów, wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin, a pracodawca zwolniony jest z odprowadzania składki zdrowotnej.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Łukasz Lewandowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej