Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Inowrocławiu w czasie wolnym od służby uniemożliwił kradzież w jednym z inowrocławskich marketów.

Wzorowa postawa

Będąc po godzinach służbowych funkcjonariusz Zakładu Karnego w Inowrocławiu szer. Michał Tadzik - strażnik działu ochrony, interweniował w jednym ze sklepów. Zauważył, iż jedna z klientek dziwnie się zachowauje i próbuje wybiec ze sklepu bez zapłaty. Funkcjonariusz zatrzymał złodziejkę i uniemożliwił jej oddalenie się. Na miejsce wezwał patrol Policji, który po przybyciu podjął dalsze czynności.

Szczególne podziękowania

Szczególne podziękowania za wzorową postawę funkcjonariusza wyraziła ppłk Magdalena Zwierzchowska, Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Podczas spotkania z wyróżnionym i jego przełożonymi podkreśliła, iż takie postawy są wymagane i oczekiwane wobec funkcjonariuszy Służby Więziennej. Dyrektor nawiązała do etosu funkcjonariusza i podreśliła, iż takie zachowanie i reakcja były niezbędne, ale godne naśladowania. 

 

Tekst/ zdjęcia: por. Łukasz Lewandowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej