Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu wzięli udział w akcji prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 14 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu.

Zajęcia

Poznaj zawód ” to cykl lekcji skierowanych do uczniów szkoły, które prowadzone są przez przedstawicieli różnych zawodów. O przeprowadzenie lekcji edukacyjnej poproszono funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Mundurowi zaprezentowali uczniom film dotyczący formacji i wyjaśnili misję Służby Więziennej. Uczniowie od początku lekcji byli bardzo aktywni i zadawali trafne pytania, na które z chęcią odpowiadali prowadzący. Zaprezentowano także sprzęt ochronny wykorzystywany przez służbę na co dzień.

Spotkania z uczniami

Spotkania funkcjonariuszy z klasami szkół podstawowych i średnich z regionu Inowrocławia nie są rzadkością. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu dbają o to, aby młodzież poznała formację i zachęcają, aby w przyszłości wybierali oni drogę zawodową związana ze służbami mundurowymi. Na każdym takim spotkaniu podkreślane jest znaczenia munduru oraz wszystkie zasady jakie wiążą się z jego noszeniem.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Łukasz Lewandowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej