Funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Inowrocławiu wzięły udział w spotkaniu z młodzieżą z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Logistycznych w Inowrocławiu.

Praca więziennika

Jak wskazuje tytuł artykułu, przedstawicielki Zakładu Karnego w Inowrocławiu spotkały się z młodzieżą inowrocławskiego „Ekonoma”. Podczas lekcji funkcjonariuszki przedstawiły informacje o pracy więzienników oraz zasady rekrutacji do służby.

Spotkanie

Jedna z klas szkolnych Zespołu Szkół Ekonomiczno – Logistycznych w Inowrocławiu stała się miejscem prezentacji, którą przedstawiły funkcjonariuszki pionu penitencjarnego i organizacyjno - prawnego. Po części teoretycznej i omówieniu misji Służby Więziennej spotkanie wzbogacono o wymiar szeroko rozumianej profilaktyki.

O szkole

Zespół Szkół Ekonomiczno – Logistycznych w Inowrocławiu nazwę szkoły wziął z Miejskiej Szkoły Handlowo – Przemysłowej. I chociaż przechodziła ona liczne reorganizacje i zmiany nazwy, zawsze dominowały w niej kierunki handlowe i ekonomiczne. Stąd też przylgnęły do niej określenia „EKONOMIK” czy „EKONOM”. Podejmując naukę w „Ekonomie” można zdobyć szczegółową wiedzę i umiejętności adekwatne do wybranego kierunku nauki.

 

Zdjęcie: mł. chor. Joanna Frąckowiak

Tekst: por. Łukasz Lewandowsk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej