Przy obelisku pamięci ofiar byłego przejściowego obozu hitlerowskiego w Inowrocławiu zorganizowano uroczystość patriotyczną związana z rocznicą zakończenia II Wojny Światowej. W uroczystości wzięła udział ppłk Magdalena Zwierzchowska, Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Hołd ofiarom

W Inowrocławiu na tak zwanych "Błoniach" znajduje się obelisk pamięci ofiar byłego obozu hitlerowskiego. Jak co roku to właśnie w tym miejscu mieszkańcy Inowrocławiu złożyli wiązanki kwiatów, aby uczcić pamięć Bohaterów poległych w czasie II Wojny Światowej. Przejściowy obóz hitlerowski na Błoniach utworzono w 1940 roku. Funkcjonował on do roku 1945. Według szacunków przeszło przez niego około 10 tysięcy osób. Nie wiadomo, ilu z nich zginęło. Od 1975 roku ofiary tego miejsca upamiętnia obelisk. 8 maja 2023 roku obchodzona była 78. rocznica zakończenia II wojny światowej.

Przebieg uroczystości

Uroczystość rozpoczęła się od meldunku jaki prowadzący uroczystość komendant garnizonu złożył dowódcy Garnizonu. Następnie Inowrocławianie wspólnie odśpiewali Hymn Państwowy. Po przemówieniu prezydenta miasta i modlitwie w intencji ofiar II wojny światowej odmówionej przez księdza kapelana miał miejsce apel pamięci. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. W ramach delegacji służb mundurowych z Inowrocławia wiązankę złożyła ppłk Magdalena Zwierzchowska, Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu. W uroczystościach uczestniczył także Poczet Sztandarowy Zakładu karnego w Inowrocławiu. O oprawę muzyczną zadbała Górnicza Orkiestra Dęta Solino.

 

Tekst: por. Łukasz Lewandowski

Zdjęcia: Powiat Inowrocław

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej