Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu szkolili się wraz z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ciekawe zajęcia

Szkoleniem objętych było ponad 30 funkcjonariuszy inowrocławskiej jednostki, którzy przez 3 dni zdobywali nową, cenną wiedzę. Żołnierze WOT przeszkolili załogę w kilku zakresach. W pierwszej kolejności przeprowadzono zajęcia teoretyczne dotyczące teorii pola walki, zagadnień wojny „hybrydowej” i pierwszej pomocy medycznej. Kolejnym etapem szkolenia było szkolenie praktyczne. Ćwiczono postawy strzeleckie i bezpieczne posługiwanie się bronią palną w trakcie kryzysu i zadań obronnych. Instruktorzy wojskowi przestawili także zagadnienia dotyczące obrony budynków, ewakuacji rannych i praktycznego wykorzystania mapy i topografii terenu. Cenną lekcją był także panel szkoleniowy dotyczący zagrożeń wynikających ze strony improwizowanych ładunków wybuchowych i zagadnień saperskich.

Terytorialsi

WOT zostały utworzone 1 stycznia 2017 na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycja i fundamenty formacji są podobnie jak w innych rodzajach Sił Zbrojnych. Od początku istnienia Wojsk Obrony Terytorialnej odwoływano się po wartości i działania reprezentowane przez Armię Krajową, z której doświadczeń chciano czerpać i brać wzór. Podobnie jak Armia Krajowa WOT jest głęboko osadzony w lokalnych społecznościach, z których wywodzą się jej żołnierze.

Wyżej wspomniane szkolenie nie jest pierwszym tego typu działaniem, gdyż wspólne porozumienia między Służbą Więzienną, a WOT zakładają, iż od początku roku przeszkolona zostanie cała formacja.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Łukasz Lewandowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej