W 83. rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej Torunianie jak co roku upamiętnili to tragiczne dla Polaków i świata wydarzenie. W uroczystościach wzięli udział funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

Toruńskie obchody rocznicy

Główne obchody rozpoczęły się o godzinie 14:00 i miały miejsce w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 r. Jak co roku Torunianie upamiętnili ten tragiczny dzień składając wiązanki kwiatów i znicze przy Pomniku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, gdzie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz wolontariusze Fundacji Muzeum Historyczno-Wojskowe wystawili wartę honorową. Nie zabrakło okolicznościowych przemówień, apelu poległych i salwy honorowej. Następnie wysłuchano wiązanki pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Toruniu. W ramach delegacji służb mondurowych Oddział zewnętrzny reprezentowali: kpt. Krzysztof Brzozowski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu, kpt. Sebastian Tercjak, Zastępca kierownika działu ochrony oraz ppor. Monika Kubacka, wychowawca działu penitencjarnego.
 

Barbarka 1939

Między 17 a 19 października 1939 roku w Toruniu oraz okolicznych miejscowościach hitlerowcy aresztowali około trzech tysięcy Polaków. Przedstawicieli inteligencji, księży, społeczników, czasem przypadkowe osoby wskazane, z prywatnej zemsty, przez przedwojennych sąsiadów Niemców, uwięziono w Forcie VII przy Szosie Okrężnej. Wielu z nich więzionych było na terenie dzisiejszego Oddziału Zewnętrznego w Toruniu, Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Masowe rozstrzeliwania w odległym o pięć kilometrów od Fortu VII, w lesie na Barbarce, rozpoczęły się 28 października 1939 r. Podczas pierwszej egzekucji zginęło 130 osób. Kolejnych mordów dokonywano raz lub dwa razy w tygodniu.

W 1944 r., na kilka miesięcy przed wkroczeniem Armii Czerwonej, większość zwłok została wydobyta ze zbiorowych grobów i spalona. Hitlerowcy zacierali ślady zbrodni. Dlatego trudno ustalić dokładną liczbę pomordowanych na Barbarce.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt Dariusz Bauk. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej