Dziesięć lat temu na terenie inowrocławskiej jednostki penitencjarnej powstał Oddział Terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Z tej okazji odbyło się dziś seminarium terapeutyczne METRI OMNIA EST HOMO.

Powstanie oddziału

Maj 2014 roku był początkiem wielu zmian dla Zakaładu Karnego w Inowrocławiu. Dotychczasowy areszt śledczy został przekształcony w zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych. W tym czasie powstał również Oddział Terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu. 

Lata owocnej terapii 

Oddziaływania terapeutyczne rozpoczęły się bez zbędnej zwłoki. Oddział zapełnił się 31 pacjentami, którzy odbywali terapię i walczą z uzależnieniem od alkoholu.

Troje terapeutów, psycholog oraz wychowawca dzień po dniu przez trzy miesiące prowadzą specjalistyczne zajęcia. Nad właściwym przebiegiem czuwa kierownik oddziału terapeutycznego, który swoim doświadczeniem koordynuje działania oddziału.

Taki rytm trwa już 10 lat, a zmianie regularnie ulega skład pacjentów, którzy wymagają leczenia.

Uroczystość 

Okrągła rocznica była sposobnością, aby zorganizować konferencję tematyczną. Patronat homorowy nad wydarzeniem objął płk Andrzej Gniot - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Seminarium odbyło się pod hasłem problematyki fonoholizmu. Czterech prelegentów przedstawiło zagadnienia dotyczące tematu seminarium. Swoje wystąpienie zaprezentowały między innymi dr Jolanta Celebucka oraz dr Jolanta Płotkowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 


Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu wypełniła się licznie zgromadzonym gośćmi. Na uroczystości przybyli przedstawiciele władz miasta, gminy, służb mundurowych i placówek miejskich. Oczywiście na uroczystości nie mogło zabraknąć funkcjonariuszy Służby Więziennej - dyrektorów jednostek penitencjarnych, specjalistów, kierowników działów, terapeutów i psychologów. 

Wydarzenie podsumował i pogratulował dotychczasowych działań płk Andrzej Gniot - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, który w swoim liście gratulacyjnym podziękował za wkład w działalność terapeutyczną i życzył dalszych sukcesów na tym polu. 

Galeria zdjęć wkrótce. 
 

Tekst/ zdjęcia: por. Łukasz Lewandowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej