W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu zakończyła się edycja kursu zawodowego dla skazanych pn. „Robotnik budowlany”.

Podnosimy kwalifikacje osadzonych

Kursy zawodowe obok zatrudnienia skazanych są jednym z najważniejszych oddziaływań resocjalizacyjnych. Aby skazany mógł podjąć pracę, lub podjąć pracę już jako wolny człowiek niezbędne są podstawowe umiejętności oraz określone uprawnienia. Funkcjonariusze Służby Więziennej przygotowują skazanych do opuszczenia murów więzienia, podejmują szereg działań, które sprawiają, że są oni atrakcyjni na rynku pracy. Podniesienie kwalifikacji osadzonego skutkuje tym, że staje się on atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy. Praca daje mu utrzymanie, a tym samym jest większe prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie powróci on do Zakładu Karnego.

Kurs „Robotnik Budowlany”

W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu zakończył się właśnie kurs zawodowy w zawodzie robotnik budowlany. Kurs trwał od 1 do 28 września br. Wzięło w nim udział 8 skazanych. Zajęcia podzielone były na szkolenie BHP, zajęcia teoretyczne oraz praktyczną naukę zawodu. Praktyka realizowana była na terenie pawilonu w Oddziale Zewnętrznym. W ramach szkolenia skazani dokonali kilku napraw i modernizacji budynku.

 

Tekst: por. Krzysztof Spała

Zdjęcia: kpt. Dariusz Bauk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej