Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk uczestniczył w uroczystości symbolicznego wmurowania w Zakładzie Karnym w Jaśle kamienia węgielnego pod budowę nowego pawilonu dla osadzonych.

Uroczystość rozpoczęło przywitanie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle ppłk. Jacka Paśko zaproszonych gości. Dyrektor wyraził wdzięczność za możliwość rozbudowy jasielskiej jednostki penitencjarnej, podkreślając, że taka budowa stworzy kolejne miejsca pracy w Służbie Więziennej dla nowych funkcjonariuszy.

Poseł na sejm RP Maria Kurowska w swoim przemówieniu wskazała, że dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się pozyskać środki na rozbudowę Zakładu Karnego w Jaśle.

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk poziękował funkcjonariuszom za dobrze pełnioną służbę.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie przez dziekana Dekanatu Jasło Południe ks. Zbigniewa Irzyka kamienia węgielnego, który następnie został wmurowany w ścianę nowopowstającego budynku. 

Nowy pawilon mieszkalny, budynek wartowni wraz z salą widzeń oraz rozbudowa kuchni są finansowane z  "Programu Modernizacji Słuzby Więziennej na lata 2022-2025". Zakończenie budowy przewidziano na listopad 2024 r. Dzięki inwestycji pojemność jednostki zwiększy się o 258 miejsc zakwaterowania.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Piotr Chmielewski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej