W dniu 08.04.2022 młodzież maturalna dwóch jastrzębskich klas uczestniczyła w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z funkcjonariuszami, zapoznali się ze strukturą i funkcjonowaniem zakładu karnego. Podczas zajęć przeprowadzono również lekcję dotycząca preorientacji zawodowej.

Część uczniów z klasy mundurowej deklaruje połączyć swoje pasje i zdobyte w trakcie nauki szkolnej umiejętności, by wstąpić w szeregi Służby Więziennej. Jest to kolejne spotkanie realizowane w ramach współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, a placówkami oświatowymi okolicznych miejscowości.

 

sporządził: por. Grzegorz Bojda

zdjęcia: mjr Tomasz Marciniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej