Edukacja prawna młodzieży to innowacyjne podejście, które łączy teorię z praktyką. Profilaktyka, walka z uzależnieniami i doradztwo zawodowe, prowadzone przy współpracy z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, pomagają uczniom zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. Dzięki takiemu podejściu młodzi ludzie wychodzą ze szkoły nie tylko z teoretyczną wiedzą, ale także praktycznymi narzędziami, które przydadzą im się w przyszłości.

23 listopada 2023 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych z Wodzisławia Śląskiego wraz z funkcjonariuszami jastrzębskiej jednostki penitencjarnej uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu. Szkoła, która zwyciężyła w konkursie #CoolSchool Champions League, została nagrodzona nie tylko prestiżowym tytułem, ale także niecodzienną wizytą Marcina Gortata, znanego koszykarza NBA. Gortat podzielił się swoimi doświadczeniami i inspirującymi słowami, ukierunkowanymi na rozwój młodego pokolenia. Zwrócił również uwagę na problemy, oraz przyzwyczajenia młodych ludzi.

Edukacja

Inicjatywa ta wpisuje się w prowadzone przez funkcjonariuszy jednostki penitencjarnej zajęcia edukacyjne dla młodzieży ZPSWR. Ich obecność świadczy również o uczestnictwie w życiu codziennym szkoły wspomagając i ciesząc się z różnych wydarzeń, jakie mają miejsca na terenie placówki. Od kilku lat Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju współpracuje z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, co ukazuje, że edukacja prawna młodzieży jest jednym z priorytetów tego partnerstwa. Działania podejmowane przez obie instytucje kładą nacisk nie tylko na przekazywanie wiedzy teoretycznej, ale także na rozwijanie umiejętności praktycznych, które są istotne dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.

Warto podkreślić, że inicjatywy takie jak #CoolSchool Champions League oraz Edukacja Prawna mają potencjał nie tylko do zwiększenia świadomości młodzieży, ale także do utrwalenia pozytywnego wizerunku Służby Więziennej jako miejsca realizacji pasji oraz atrakcyjnego miejsca pracy. Integracja społeczności szkolnej z funkcjonariuszami penitencjarnymi sprzyja lepszemu zrozumieniu systemu prawnego i ukierunkowuje młodych ludzi na legalne i pozytywne ścieżki funkcjonowania oraz stanowi inspirujący przykład, jak skutecznie angażować młodzież w edukację prawną, jednocześnie budując mosty porozumienia między społecznością a systemem penitencjarnym.

 

Tekst i zdjęcia: sierż. sztab. Mariusz Ochodek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej