Z dniem 1 marca 2024 Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał ppłk. Krzysztofa Karwowskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.

Podpułkownik Krzysztof Karwowski pracę rozpoczął od 1 sierpnia 2001r. jako pracownik cywilny na stanowisku wychowawcy działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju. 1 marca 2003r. został funkcjonariuszem Służby Więziennej i pełnił służbę w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju na stanowiskach: wychowawcy działu penitencjarnego oraz terapeutycznego. 1 marca 2010r.  został awansowany na stanowisko zastępcy kierownika działu kwatermistrzowskiego, a od 1 października 2010r. na stanowisko kierownika działu penitencjarnego. 1 czerwca 2015 został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju. Czasowo pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora w Zakładzie Karnym w Raciborzu oraz Dyrektora w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Ppłk Krzysztof Karwowski został odznaczony między innymi: brązową i srebrną odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz odznaką „100-lecia polskiego więziennictwa”.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej