W dniu 09 sierpnia 2023 r.  Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku por. Radosław Markuc podpisał porozumienie ze Starostą Bartoszyckim Panem Janem Zbigniewem Nadolnym.

Porozumienie dotyczy wzajemnego udziału oraz wspierania się w sytuacjach kryzysowych, gdzie podejmowane będą wspólnie decyzje. Będą również wypracowywane rozwiązania podczas pracy sztabu kryzysowego, mające na celu stabilne utrzymanie bezpieczeństwa Państwa.

To wszystko podejmowane jest dla szeroko pojętego bezpieczeństwa Państwa i Jego obywateli, a zwłaszcza mieszkańców Powiatu Bartoszyckiego!

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Marcin Ferdycz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej