21 maja br. w świetlicy centralnej Zakładu Karnego w Kłodzku odbyły się zajęcia edukacyjne dla osadzonych, realizowane w ramach programu resocjalizacyjnego Las to życie.

Realizująca autorski program mjr Magdalena Zawadzka zorganizowała ciekawą i fascynującą sesję programową w której udział wzięło 20. osadzonych. Zajęcia przebiegały w przyjaznej i twórczej atmosferze, m.in. dzięki udziałowi dwóch zaproszonych gości: Sylwestra Dembnego, myśliwego z 25-letnim stażem, członka Koła Łowieckiego ,,Darz Bór – Lądek Zdrój” oraz Łukasza Głowackiego, pracownika Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego z 12-letnim doświadczeniem.

Prelegenci zajmująco przedstawili zakres swoich obowiązków zawodowych: edukację ekologiczną, opiniowanie miejscowych planów zabudowy, a przede wszystkim zapoznali osadzonych z walorami przyrodniczymi Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, który obejmuje swoim zasięgiem trzy pasma górskie - Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Góry Złote. Przygotowana prezentacja przez prowadzących podkreślała urozmaiconą roślinność parku oraz jego rolę jako stałego siedliska licznych gatunków zwierząt, wśród których należy wymienić m.in. jelenie, dziki, zające i lisy. Dodatkowo wykład ubogaciły eksponaty łowieckie: spreparowane zwierzęta, skóry, poroża, wabiki naśladujące dźwięki zwierząt (np. podczas rui). Program „Las To Życie" ma za zadanie rozwinięcie świadomości i wrażliwość ekologicznej wśród osadzonych, ma również istotny wymiar resocjalizacyjny w aspekcie rozwoju umiejętności społecznych i poznawczych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej