11 czerwca br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku przekazali na rzecz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym wykonane w ramach terapii zajęciowej rękodzieła

Wsparcie lokalnej społeczności podczas akcji charytatywnych i pomocowych to cykliczne działania, które prowadzą funkcjonariusze oddziału terapeutycznego Zakładu Karnego w Kłodzku. To właśnie tu, pod okiem wyspecjalizowanej kadry terapeutycznej osadzeni w ramach terapii zajęciowej wytwarzają ozdoby tematyczne, prace plastyczne oraz rękodzieła. Należy zaznaczyć, że realizacja ww. zajęć przynosi podwójną korzyść zarówno dla osób pozbawionych wolności jak i społeczeństwa.

Cel nadrzędny stanowi aspekt terapeutyczny, który przejawia się w przywróceniu lub optymalizacji sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej, a w przypadku trwałej utraty określonych funkcji – wypracowaniu funkcji zastępczych. Natomiast korzyści płynące dla dobra społeczeństwa to cel poboczny, który odgrywa niezmiernie istotną rolę w procesie resocjalizacji i readaptacji skazanych. Objawia się on przede wszystkim przez zwiększone uczestnictwo skazanych w życiu społecznym, co ma w przyszłości zaowocować odpowiedzialnym funkcjonowaniem w jego strukturach. Profesjonalne połączenie tych elementów przynosi znakomite rezultaty, a przekazane prace wzbogaciły ofertę loterii fantowej, z której dochód zostanie przeznaczony na rozbudowę szkolnego placu zabaw.

 

 

tekst i zdjęcia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej