1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej.

O godzinie 4.35 doszło do zbombardowania Wielunia. Agresja na to niewielkie miasto to symbol wojny totalnej, wymierzonej nie tylko we wrogie wojska, ale i bezpośrednio w cywilów. W zupełnie bezbronnym mieście bomby spadły m.in. na szpital, kościół i synagogę. Jednocześnie atak na wcześniej wyznaczone cele rozpoczęła Luftwaffe. Jeszcze przed wyznaczoną godziną, o 4.43, bomby spadły na strategiczny most na Wiśle w Tczewie. Atak ten nastąpił kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte. Wydarzenie to stało się to symbolicznym początkiem II Wojny Światowej.
W wyniku wrześniowych działań wojennych obie strony konfliktu poniosły duże straty. Po stronie polskiej poległo około 70 tys. żołnierzy i oficerów, a 133 tys. odniosło rany.

II wojna światowa była największą i najbardziej krwawą wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych. Szacuje się, że w latach 1939-1945 straciła ponad 20% populacji, co przekłada się na ok. 6 mln obywateli.

Dla upamiętnienia tych wydarzeń w Zakładzie Karnym w Kluczborku oraz Oddziale Zewnętrznym w Sierakowie Śląskim redagowane są specjalne wydania gazetki więziennej, poprzez radiowęzeł emitowane są audycje o tematyce wojennej, a tablice informacyjne dla osadzonych mają charakter edukacyjny, organizowane są konkursy wiedzy.

Dzieje się to wszystko poprzez zaangażowanie oraz inicjatywę kadry działu penitencjarnego, wpływa na kształtowanie prospołecznych, patriotycznych postaw osadzonych, pozwala również na pogłębiane ich wiedzy i inspiruje do własnych poszukiwań.
Mając na uwadze dzisiejszą sytuację geopolityczną możemy jedynie złożyć hołd osobom, dzięki którym Polska jest dziś niepodległym i wolnym krajem.

Tekst i zdjęcia: ppor. Karolina Domańska-Bednarek

Artykuły z gazetki TamiTu: ppor. Kamil Fabjan
Artykuły z gazetki Cegielniana 13: mł. chor. Rafał Maj

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej