Życzenia z okazji Święta Dnia Tradycji Służby Więziennej

Z okazji wyjątkowego święta, jakim jest ustanowiony Dzień Tradycji Służby Więziennej, przypadający 8 lutego pragniemy złożyć najszczersze gratulacje i życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę na rzecz społeczeństwa w jednostkach penitencjarnych.
Życzymy satysfakcji z pełnionej służby, samych sukcesów w dążeniu do wyznaczonych celów i wszelkiej pomyślności, także w życiu osobistym.
Życzymy, by trudom codziennej służby zawsze towarzyszyły zadowolenie z dobrze zrealizowanych zadań, uznanie przełożonych oraz wsparcie Wam osób bliskich.
Z najlepszymi życzeniami funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Kluczborku.

Tekst: mjr Anna Baran

Zdjęcie: Zespół Szkół N1 w Kluczborku

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej