W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Tomasz Iwaniuk podpisał porozumienie z Panem Tomaszem Paluchem Prezesem Zarządu „Dolina Stobrawy sp. z o.o” w Maciejowie w sprawie zatrudnienia skazanych z kluczborskiej jednostki.

Zawarte porozumienie daje możliwość pracy odpłatnej dla osadzonych, którzy będą zajmowali się w pasiece w Maciejowie pracami gospodarczymi m.in. przy koszeniu traw, drobnych naprawach i remontach oraz pomocy w pasiece przy miodobraniu.

Dla sympatyków Naszej miejscowości i z gminy przypominamy o prekursorze pszczelarstwa ks. Janie Dzierżoniu i jego najważniejszych dokonaniach  i odkryciach w rozwoju szeroko rozumianego pszczelarstwa - https://pasieka.maciejow.eu/historia/dzierzon/.

Zachęcamy również do odwiedzenia Pasieki w Maciejowie i spróbowania smacznego miodu. Warto nadmienić, iż w Kluczborku jest także Muzeum ks. Jana Dzierżonia, które przy okazji wizyty w Naszej „krainie miodem płynącej” warto odwiedzić.

Tekst i zdjęcia: mjr Anna Baran

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej